Nhấn
để xem hướng dẫn cài đặt
Nhấn
để xem hướng dẫn cài đặt
Sau khi hoàn tất tải app, nhập mã OTP nhận được từ tin nhắn để kích hoạt app lần đầu
Đăng nhập bằng tài khoản game vào app OTP để lấy OTP
Sau khi hoàn tất tải app, nhập mã OTP nhận được từ tin nhắn để kích hoạt app lần đầu
Đăng nhập bằng tài khoản game vào app OTP để lấy OTP